Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel Kennebroeksweg, Kadastraal bekend als LSR00 sectie Q, nummer 314 te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
04-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel Kennebroeksweg, Kadastraal bekend als LSR00 sectie Q, nummer 314 te Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-        dunnen van een houtopstand nabij de kennebroeksweg, kadastraal bekend als LSR00 sectie Q nummer 314 te Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.