Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9276 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9276
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van een woonunit op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9276.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.