Aanvraag omgevingsvergunning Bookholtlaan 7 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
29-07-2016
Einddatum
23-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bookholtlaan 7 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • plaatsen van 6 lichtmasten op het perceel Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.