Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hanhofweg 12, 7587 LL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LL 12
Publicatiedatum
29-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hanhofweg 12, 7587 LL Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van een veranda op het perceel Hanhofweg 12, 7587 LL Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.