Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel kadastraal bekend als LSR00 Sectie Q nummer 546

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel kadastraal bekend als LSR00 Sectie Q nummer 546  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •           vellen of doen vellen van een houtopstand en het aanleggen van een tweetal inritten ten behoeve van de landinrichting Losser, kadastraal bekend Sectie Q, nummer 546 Gemeente Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.