Verleende stookontheffing Denekamperstraat 36 in Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser A 2505
Publicatiedatum
28-12-2016
Einddatum
08-02-2017

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Denekamperstraat 36 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie A, nummer 2505.

Datum bekendmaking 23 december 2016.
Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.