Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het evenement Halloween in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het evenement Halloween in Losser Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het evenement Halloween, te houden op zaterdag 29 oktober 2016, waardoor de volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer: 

Beschrijving

  • Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Teylersstraat;
  • St. Maartenstraat, tussen Kerkstraat en Martinusplein;
  • Teylersstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
  • Brinkstraat, tussen Teylersstraat en Kosterstraat;

op de volgende dag en tijden:

  • Zaterdag 29 oktober 2016, vanaf 10:00 uur tot 24:00 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.