Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Oldtimershow in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Oldtimershow in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer M. Padberg, Molenstraat 86, 7581 BR Losser voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Oldtimershow op 19 juni 2016 van 10.00 uur tot 18.00 uur bij de Steenfabriek in Losser.

Datum bekendmaking 16 april 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.