Aanvraag omgevingsvergunning Wipmolen 8 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RS 8
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wipmolen 8 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het bouwen van een woning op het perceel Wipmolen 8, 7587 RS De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.