Verleende vergunning Apv voor het houden van het AJc Tournament op 27 t/m 29 mei aan de Bookholtlaan

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van het AJc Tournament op 27 t/m 29 mei aan de Bookholtlaan Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • AJc’96, de heer V. Groenewoud, Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser voor het houden van het AJc Tournament op de sportvelden van AJc’96, KVV Losser en Iphitos aan de Bookholtlaan in Losser van vrijdag 27 mei 2016 om 17.00 uur tot zondag 29 mei 2016 om 19.00. ¹

Datum bekendmaking 12 mei 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.