Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats winkelcentrum De Brink in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 3
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats winkelcentrum De Brink in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Alink Bakkerij B.V., de Brink 3-5, 7581 JC Losser voor het innemen van een standplaats tegenover de ingang van bakkerij Alink in winkelcentrum De Brink in Losser voor de verkoop van oliebollen en aanverwante bakwaren op 30 en 31 december 2016.

Datum bekendmaking 11 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.