Aanvraag omgevingsvergunning het Boerrigter 84 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582DC 84
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning het Boerrigter 84 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een eikenboom op het perceel het Boerrigter 84, 7582 DC Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.