Aanvraag omgevingsvergunning Poldermolen 5 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SC 5
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Poldermolen 5 in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel Poldermolen 5, 7587 SC De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.