Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel veldmatenweg 5, 7581 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PP 5
Publicatiedatum
23-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel veldmatenweg 5, 7581 PP Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van een werktuigenberging op het perceel veldmatenweg 5, 7581 PP Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.