Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 18
Publicatiedatum
23-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van een kelder ten behoeve van een zwembad op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.