Verleende vergunning Apv voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen in Glane

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PC 330 A
Publicatiedatum
21-06-2016
Einddatum
16-08-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen in Glane Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Schuttersvereniging Concordia Glane, de heer B. Moes, Gronausestraat 387, 7585 PC Glane, voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het Schuttersfeest van vrijdag 1 juli 2016  tot en met zondag 3 juli 2016 op het terrein bij het Dorpshuis, Gronausestraat 330 A in Glane

Datum bekendmaking 15 juni 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.