Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kermis in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-09-2016
Einddatum
15-11-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kermis in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • de heren J. Bosma en W. Leusink, Postbus 6135, 9702 HC Groningen voor het houden van de kermis in het centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
    • vrijdag 30 september 2016 van 12.00 uur tot 24.00 uur;
    • zaterdag 1 oktober 2016 van 12.00 uur tot 24.00 uur;
    • zondag 2 oktober 2016 van 13.00 uur tot 24.00 uur;
    • maandag 3 oktober 2016 van 12.00 uur tot 24.00 uur.¹

Datum bekendmaking 12 september 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.