Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 18 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 18
Publicatiedatum
19-10-2016
Einddatum
14-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 18 in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • wijzigen van een verleende vergunning voor het bouwen van een kelder t.b.v. een zwembad op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.