Melding activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer door Café Tirol, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel en Cafetaria Tirol Hoofdstraat 67, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
meldingen
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7586BL 67
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Melding activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer door Café Tirol, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel en Cafetaria Tirol Hoofdstraat 67, 7586 BL Overdinkel  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:

Beschrijving

  • Café Tirol, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel
  • Cafetaria Tirol, Hoofdstraat 67, 7586 BL Overdinkel

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.