Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser;

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EP 1
Publicatiedatum
19-01-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser;  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

brandveilig gebruiken  van een gebouw gelegen op het perceel Sperwerstraat 1, 7581 EP Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.