Mobiele puinbreker Ruhenbergerweg 8 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 7586RG 8
Publicatiedatum
19-04-2016
Einddatum
14-06-2016
Kaart behorende bij: Mobiele puinbreker Ruhenbergerweg 8 in Overdinkel Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: 

Beschrijving

 • Oude Nijeweeme, Witteweg 10, 7679 VV Langeveen
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel
  • Periode: 20 april 2016
  • Verwachte hoeveelheid: 300 ton
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
  • Geluid (bronvermogen): 111
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 1

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377439.