Inspraak bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
19-04-2016
Kaart behorende bij: Inspraak bestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52 Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 20 april 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan De Lutte, partiele herziening Dorpstraat 52.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 12 woningen op het terrein van de voormalige maalderij aan de Dorpstraat 52 in De Lutte. De bebouwing van de voormalige maalderij zal hiertoe worden gesloopt.

Inzien bestemmingsplan

Het plan kan tot en met 31 mei 2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Inspraakreacties Tijdens de inzagetermijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Publicatiebord

Bijlagen