Aanvraag omgevingsvergunning Harbertweg 1 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RD 1
Publicatiedatum
16-08-2016
Einddatum
11-10-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Harbertweg 1 in Beuningen Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een kapschuur op het perceel Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.