Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor de heer D. van Vu

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
16-03-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor de heer D. van Vu  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer D. van Vu, J.H. Molkenboerstraat 57, 7574 XG Oldenzaal, voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese bakproducten op de zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur op het trottoir aan de Brinkstraat naast huisnummer 19 in Losser voor de duur van één jaar van 1 maart 2016 tot 1 maart 2017.

Datum bekendmaking 3 maart 2016

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.