Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Clini Clowns

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
16-03-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Clini Clowns  Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Clini Clowns voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser ten bate van bovenvermelde instelling eenmalig in de maand april, mei of juni van het jaar 2017.

Datum bekendmaking 3 maart 2016

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.