Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Mensmanweg 5, 7588 PG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PG 5
Publicatiedatum
16-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Mensmanweg 5, 7588 PG Beuningen  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 3 bomen op het perceel Mensmanweg 5, 7588 PG Beuningen;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.