Verleende vergunning Apv voor het houden van de Avondvierdaagse in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
14-06-2016
Einddatum
09-08-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van de Avondvierdaagse in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Avondvierdaagse Losser voor het houden van de Avondvierdaagse door de gemeente Losser op de volgende dagen en tijden:
  • dinsdag 7 juni 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur;
  • woensdag 8 juni 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur;
  • donderdag 9 juni 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur;
  • vrijdag 10 juni 2016 van 18.00 uur tot 21.00 uur;
  • zaterdag 11 juni 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur;

Datum bekendmaking 6 juni 2016 ¹.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.