Onherroepelijk “Bestemmingsplan Beuningen 2015”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
15-12-2016
Kaart behorende bij: Onherroepelijk  “Bestemmingsplan  Beuningen 2015”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat het ” bestemmingsplan Beuningen 2015” na  uitspraak van de Raad van State met ingang van 9 november  2016 onherroepelijk is geworden.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Beuningen 2004. Het plan is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit bestemmingsplan  zijn de  sinds 2004 doorgevoerde  vrijstellingen en afwijkingen opgenomen met daarnaast enkele  wijzigingen/aanduidingen ( o.a  pastoriewoning in “wonen”, voormalige supermarkt in “wonen” en vergroting van tuinen bij enkele woningen).

Procedure

Het bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State  is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan en de uitspraak inzien in het gemeentehuis van Losser, Raadhuisplein 1 te Losser.

Bronbestanden

De bronbestanden vindt u hier.

Losser, 14 december 2016