Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
14-12-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een eik op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.