Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten perceel Rhododendronlaan 7, 7587 NL te De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
12-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten perceel Rhododendronlaan 7, 7587 NL te De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Landgoedhotel De Wilmersberg, Rhodondendronlaan 7, 7587 NL in De Lutte voor het houden van een Openluchtconcert in de tuin van de Wilmersberg in De Lutte op zondag 11 september 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur. ¹

Procedure

Datum bekendmaking 7 september 2016 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.