Tijdelijke verkeersmaatregel(en) i.v.m. het Openluchtconcert in de tuin van de Wilmersberg op 11 september 2016

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
12-09-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel(en) i.v.m. het Openluchtconcert in de tuin van de Wilmersberg op 11 september 2016 Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het Openluchtconcert in de tuin van de Wilmersberg op 11 september 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur, waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers:

Beschrijving

  • de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het Lutterkerkpad

Tevens aan beide zijden van de weg een parkeerverbod in te stellen voor:

  • de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het Lutterkerkpad,

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.