Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de Gerardus Processie in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-10-2016
Einddatum
07-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de Gerardus Processie in Overdinkel Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • mevrouw J.G. Nordkamp, Veldkamp 77, 7586 GG Overdinkel voor het innemen van een standplaats tijdens de Gerardus Processie voor de verkoop van boterkoek aan de Hoofdstraat in Overdinkel op zondag 16 oktober 2016.

Datum bekendmaking 5 oktober 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.