Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats Raadhuisplein 1 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-10-2016
Einddatum
07-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats Raadhuisplein 1 in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • OWM DSW Zorgverzekeraar, ’s-Gravenlandseweg 555, 3119 XT Schiedam voor het innemen van een standplaats met een minivan ten behoeve van promotie van de zorgverzekeraar  op de locatie naast het perceel Raadhuisplein 1 in Losser op de onderstaande dagen en tijden:
    • donderdag 24 november 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur;
    • donderdag 8 december 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur;
    • donderdag 22 december 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Datum bekendmaking 5 oktober 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.