Melding activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer door Zorgboerderij Erve Sleiderink, Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RD 1
Publicatiedatum
12-01-2016
Kaart behorende bij: Melding activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer door Zorgboerderij Erve Sleiderink, Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

Beschrijving

  • Zorgboerderij Erve Sleiderink, Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.