Verleende vergunning Drank- en Horecawet, Restaurant Keet'n Zwart, Bentheimerstraat 87, 7587 NG De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NG 87
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Drank- en Horecawet, Restaurant Keet'n Zwart, Bentheimerstraat 87, 7587 NG De Lutte Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • mevrouw K.H.M. grote Punt voor het uitoefenen van het horecabedrijf café Restaurant Keet’n Zwart, gevestigd aan de Bentheimerstraat 87, 7587 NG De Lutte.

Datum bekendmaking: 5 april 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Tegen een vergunning voorzien van een ² kan een belanghebbende rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt echter alleen in beroep gaan als u een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het ontwerpbesluit. Tijdens de bezwaar-/beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar-/beroepschrift leidt er niet automatisch toe dat er geen gebruik van de vergunning mag worden gemaakt. U kunt daarom een verzoek om `voorlopige voorziening` indienen bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.