Aanvraag omgevingsvergunning, Lutterstraat 140, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PL 140
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning, Lutterstraat 140, 7581 PL Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • vergroten van een bestaande werktuigenberging op het perceel Lutterstraat 140, 7581 PL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.