Aanvraag omgevingsvergunning, Belvedereweg 2, 7587 LV De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LV 2
Publicatiedatum
12-04-2016
Einddatum
07-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning, Belvedereweg 2, 7587 LV De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • realiseren van een nieuwbouwwoning met aanleg van een toegangsweg op het perceel Belvedereweg 2, 7587 LV De Lutte. Deze aanvraag betreft een gefaseerde aanvraag (fase 1).

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.