Verleende vergunning Apv aan Schuttersvereniging St. Marten tijdens het schuttersfeest van 17 t/m 19 juli in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 11
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv aan Schuttersvereniging St. Marten tijdens het schuttersfeest van 17 t/m 19 juli in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schuttersvereniging St. Märten voor het houden van een schuttersfeest op het terrein bij het zwembad Brilmansdennen in Losser op:
    • vrijdag 17 juli 2015 van 18.00 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 18 juli 2015 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 19 juli 2015 van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 29 juni 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.