Besluit omgevingsrecht Gronausestraat 177 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CS 177
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Gronausestraat 177 in Losser Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl. 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk wind- en waterdicht maken van de gevel aan de Gronausestraat 177, 7581 CS Losser.

Datum bekendmaking 26 juni 2015.

Procedure