Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 6 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 6
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Honingloweg 6 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte voor bijgebouwen, op het perceel Honingloweg 6, 7581 PK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.