Verleende stookontheffing voor een paasvuur aan de Veldweg 3 in Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser D 5037
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2015, 2016 en 2017 voor het perceel gelegen aan: 

Beschrijving

  • Veldweg 3, 7588 RG Beuningen, sectie D, nummer 5037. Datum bekendmaking 2 april 2015

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.