Aanvraag omgevingsvergunning Holtweg 4 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PC 4
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Holtweg 4 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Bouwen van een rundveestal voor zoogkoeien op het perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.