Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
gedeeltelijk verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 151
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte  Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 47 met oranje verf gemerkte bomen, en de omgevingsvergunning te weigeren voor de overige 6 bomen op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte;        

Datum bekendmaking 30 september 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.