Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 15, kadastraal bekend als Sectie D Nummer: 4075

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 15, kadastraal bekend als Sectie D Nummer: 4075  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • herinrichting parkeervoorziening op het perceel Bentheimerstraat 15, kadastraal bekend als sectie: D nummer: 4075.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.