Stookontheffing Zoekerveldweg 3 in Glane

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7585PS 3
Publicatiedatum
06-05-2015
Einddatum
01-07-2015
Kaart behorende bij: Stookontheffing Zoekerveldweg 3 in Glane Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor het volgende perceel gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane.

Datum bekendmaking 23 april 2015.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.