Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 56 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PR 56
Publicatiedatum
06-05-2015
Einddatum
01-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 56 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Werkzaamheden met betrekking tot landinrichting op het perceel Hogeboekelweg 56, 7582 PR Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.