Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 21 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 21
Publicatiedatum
05-08-2015
Einddatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 21 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • brandveilig gebruik Fletcher Hotel De Grote Zwaan op het perceel Bentheimerstraat 21, 7587 ND De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.