Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderkampweg 3 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PT 3
Publicatiedatum
04-03-2015
Einddatum
29-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderkampweg 3 in Beuningen Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Hoenderkampweg 3, 7588 PT Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.