Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan de Hersenstichting

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan de Hersenstichting Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Hersenstichting, Postbus 191, 2501 CD Den Haag, voor het plaatsen van spandoeken aan de toegangswegen in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van de Hersenstichting in de periode van 1 tot en met 6 februari 2016.

Datum bekendmaking 28 oktober 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.