Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AS 43
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  vervangen en vergroten van een dakkapel op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.